+48 503 32 55 22 kontakt@psychologiczna-terapia.pl
Ewa Olszewska - Dutkiewicz
Psycholog,
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Kraków
Ewa Olszewska - Dutkiewicz Fotografia

Nazywam się Ewa Olszewska - Dutkiewicz,
zapraszam do zapoznania się z moją stroną.

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń lub napisz

logotyp

O mnie

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim, psychoterapeutką i specjalistką psychoterapii uzależnień. Od 2010 roku prowadząc praktykę psychoterapeutyczną pomagam klientom lepiej rozumieć siebie, przezwyciężać kryzysy, rozwijać się. W gabinecie dbam o atmosferę zaufania, intymności i wzajemnej szczerości. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współpracowałam z Polską Federacją Psychoterapii. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień, a także roczny Kurs Psychologii Zorientowanej na Proces.

Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Poradni Leczenia Uzależnień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, a później Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Od 2014 roku prowadzę prywatny gabinet terapeutyczny, od 2021 roku pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień UNIMED w Krakowie oraz na platformach psychoterapii On-line. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji, pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

logotyp

Czym się zajmuję

Pojęcie „psychoterapia” oznacza dosłownie leczenie duszy - pochodzi z greckiego określenia psyche (dusza) i therapein (leczyć). Jest to proces, którego celem jest zmiana, oznacza ona ulgę w cierpieniu, poczucie lepszego rozumienia siebie i radzenia sobie z trudnościami, rozwój osobisty.

Terapia uzależnień to w pierwszym etapie zbudowanie stabilnej abstynencji, a w kolejnych rozwiązywanie specyficznych dla klienta problemów osobistych, które pozostawione mogłyby prowadzić do nawrotu choroby.

Terapia dla osób będących członkami rodzin osób uzależnionych koncentruje się na zwiększeniu umiejętności radzenia sobie w tej trudnej sytuacji i relacji, a także uporaniu się z własnymi przeżyciami z przeszłości, które wpływają na obecne funkcjonowanie.

Pracuję z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Prowadzę sesje diagnostyczne, motywujące do terapii, psychoterapeutyczne i interwencyjne. Udzielam także konsultacji w języku niemieckim i angielskim oraz przez Skype.

Indywidualne sesje terapeutyczne trwają 50 minut. Odbywają się w prywatnym gabinecie (na Placu Szczepańskim w Krakowie) zapewniającym intymność, poufność i poczucie bezpieczeństwa.

logotyp

Dowiedz się więcej

Uzależnienie to choroba. Wyróżnia się uzależnienia od substancji (np. alkoholu, narkotyków, leków, nikotyny) oraz uzależnienia behawioralne (od zachowania np. gier hazardowych, zakupów, seksu, pracy). Osoba uzależniona odczuwa silną potrzebę wykonywania danej czynności (np. picia alkoholu, zażywania narkotyków, grania hazardowego), jednocześnie ma trudności w kontrolowaniu jej: trudno jej przestać, kiedy zacznie, robi to mimo to, że nie planowała albo używa większą ilość alkoholu, narkotyków lub na grę wydaje więcej pieniędzy niż zakładała. Przedmiot uzależnienia staje się dla takiej osoby bardzo ważny - często rezygnuje ze swoich zainteresowań, planów, wartości, kontaktów z ważnymi osobami po to, aby więcej czasu czy pieniędzy przeznaczyć na wykonywanie danej czynności – priorytetem staje się np. napicie się alkoholu. Osoba uzależniona zwykle nie zauważa konsekwencji swoich zachowań, bagatelizuje spostrzeżenia najbliższych, nie widzi związku pomiędzy uzależnieniem a problemami zdrowotnymi, zawodowymi czy społecznymi, a nawet jeśli go dostrzega to często wybiera aktywne uzależnienie.

Współuzależnienie to forma przystosowania do trudnej, długotrwałej sytuacji związanej z uzależnieniem bliskiej osoby. Osoba współuzależniona jest skoncentrowana na swoim partnerze, ma przekonanie, że wyjście tej osoby z nałogu rozwiąże wszelkie problemy. Konsekwencją takiego myślenia jest uzależnienie swoich potrzeb, uczuć, planów od osoby uzależnionej. Współuzależnienie wiąże się z ograniczeniem w sposób istotny swobody wyboru postępowania, prowadzi do pogorszenia własnej sytuacji i utrudnia zmianę położenia na lepsze.

Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) to zespół utrwalonych w dzieciństwie cech osobowości, sposobu przeżywania i schematów myślenia charakterystyczny dla osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem uzależnienia. Jest to rodzaj przystosowania, który utrudnia takiej osobie swobodne funkcjonowanie w obecnym środowisku psychospołecznym, powoduje między innymi poczucie izolacji, niedostosowania, trudności w budowaniu relacji i odnalezienia się w rolach życiowych, niejasność uczuć i potrzeb, nieadekwatny obraz siebie, czy trudności z określeniem celów.

Przemoc domowa to zjawisko oparte na długotrwałym, powtarzalnym, celowym działaniu jednej osoby w rodzinie (sprawca przemocy) w kierunku drugiej osoby (osoba doświadczająca przemocy). Celem działań sprawcy przemocy jest uzyskanie władzy i przewagi nad drugą osobą poprzez krzywdzenie jej. Konsekwencją tych działań dla osoby doświadczającej przemocy jest cierpienie fizyczne i psychiczne, brak poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie różnorodności zachowań, nieumiejętność wyjścia z sytuacji i zadbania o swoje potrzeby, często przeżywany lęk i poczucie winy. Wyróżnia się przemoc fizyczną (np. popychanie, obezwładnianie, bicie, kopanie, duszenie), przemoc psychiczną (np. wyśmiewanie, poniżanie, zawstydzanie, grożenie), przemoc seksualną (np. nieakceptowane pieszczoty, gwałt, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, wyśmiewanie zachowań seksualnych), przemoc ekonomiczną (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy lub rozwoju zawodowego, zmuszanie do zaciągania kredytów).

Psychoterapia DDA kierowana jest do osób będących Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Kraków to jedno z miast, w których udzielam pomocy pacjentom DDA, którzy w swoim dorosłym życiu zmagają się z problemami emocjonalnymi oraz w obszarze relacji międzyludzkich. Niestety, nadal nie wszyscy oni wiedzą i mają świadomość, że zaburzenia, z jakimi na co dzień się borykają, są skutkiem wychowywania i dorastania w rodzinie z problemami alkoholowymi.

Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika, czyli DDA, bardzo często ma olbrzymi wpływ na ludzkie życie, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z przyczyn swoich zachowań i nie upatruje ich w syndromie DDA. Problemy z budowaniem relacji międzyludzkich to tylko jedna z trudności wiążących się z DDA. Syndrom DDA prowadzi m.in. do osamotnienia i zagubienia, którego następstwem może być na przykład depresja. Terapia DDA w moim gabinecie w Krakowie oraz Łodzi pozwala tego uniknąć.

Zbuduj życie od nowa - terapia DDA Kraków

Osoby z syndromem DDA często nie dopuszczają do siebie myśli, że potrzebują wsparcia. Uważają, że problem ma uzależniony rodzic lub inna bliska osoba. To nieprawda! Psychoterapia może pomóc każdemu członkowi rodziny uzależnionego. Nałóg ma bowiem wpływ na całe otoczenie, nie tylko na człowieka, który się z nim bezpośrednio zmaga. Psychoterapia DDA w moim gabinecie w Krakowie to szansa dla każdej osoby, która boryka się z poczuciem izolacji, lęku, ma trudności w budowaniu relacji oraz odnalezieniu się w różnych, życiowych rolach. To również szansa na ponowną naukę tego, jak skutecznie oswoić swoje lęki i zaburzenia i jak żyć inaczej. Lepiej.

Prowadzę też sesje diagnostyczne dla osób, które nie są pewne, czy terapia DDA jest dla nich odpowiednia. Kraków to niejedyne miasto, w którym niosę pomoc. Mój gabinet znajduje się również w Łodzi. Prowadzę także konsultacje online. Wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie, aby towarzyszyć moim pacjentom w szukaniu drogi do swobodnego i pełnego funkcjonowania w środowisku psychospołecznym, pomóc im zburzyć poczucie izolacji, a także jasno określać swoje uczucia i potrzeby. Chcę dać tę możliwość jak największej grupie pacjentów.

Terapia uzależnień w gabinecie psychoterapeuty - Kraków

Terapia uzależnień dzieli się na kilka różnych etapów. Pierwszym z nich jest budowa stabilnej abstynencji. Podczas kolejnych skupiamy się na dokładnym poznaniu, a także rozwiązaniu indywidualnych problemów, które przyczyniły się do powstania uzależnienia. Istotne jest również, aby zapobiec nawrotom choroby, stąd też regularne i nieprzerywane spotkania w gabinecie psychoterapeuty podczas całego okresu leczenia uzależnień są niezwykle istotne.

Warto pamiętać, że uzależnienie jest poważną chorobą i należy leczyć ją pod okiem wykwalifikowanego psychoterapeuty. Tylko profesjonalne, indywidualne wsparcie może skutecznie pomóc osobie uzależnionej wyjść z nałogu. W moim gabinecie w Krakowie pomagam różnym osobom, uzależnionym od np. substancji (alkoholu, narkotyków, nikotyny), ale też od gier hazardowych, zakupów, pracy.

Niestety, bardzo często uzależnienie bierze górę i stopniowo zabiera sporą część życia uzależnionej osoby, która całkowicie się mu podporządkowuje. Uzależnieni do pewnego momentu nie dostrzegają konsekwencji zachowań, pogarsza się ich jakość życia, kontakty ze współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi. Nie warto więc bagatelizować problemu związanego z uzależnieniem, tylko jak najszybciej podjąć skuteczną terapię uzależnień prowadzoną przez psychoterapeutę.

Każdego dnia wykorzystuję swoją wiedzę, a także zdobyte przez wszystkie lata doświadczenie, aby pomóc pacjentom będącym w trakcie leczenia uzależnień w odnalezieniu nowej jakości życia.