+48 503 32 55 22 kontakt@psychologiczna-terapia.pl
Ewa Olszewska - Dutkiewicz
Psycholog,
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Kraków
Ewa Olszewska - Dutkiewicz Fotografia


Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń lub napisz

Terapia DDA

terapia dda

Z terapii DDA korzystają osoby, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym, a w dorosłym życiu właśnie z tego powodu borykają się z różnymi trudnościami. Mogą być to problemy emocjonalne, które znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie, jak i problemy związane z prawidłowym nawiązywaniem oraz podtrzymywaniem relacji międzyludzkich.


Osoby, które korzystają z terapii DDA w moim gabinecie w Krakowie to osoby z tak zwanym Syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Dlaczego potrzebują wsparcia psychoterapeutycznego?


Wynika to z kilku kwestii. Po pierwsze, specyficzne, trudne warunki wychowania zmuszały je do wytwarzania oraz wzmacniania pewnych zachowań, emocji, które pozwalały im przetrwać. Niestety, podtrzymywane w dorosłym życiu znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Po drugie, wytworzone mechanizmy zachowań, np. mechanizmy obronne, zakorzeniły się w nich na tyle, że dziś trudno im się ich pozbyć - to one w dużej mierze warunkują ich relacje z innymi ludźmi. Nierzadko takim osobom towarzyszą też na co dzień bezradność, niemoc, poczucie winy oraz głęboko ukryty wstyd.

Problemy emocjonalne u DDA

Jakie problemy emocjonalne przepracowujemy na psychoterapii DDA? Jest ich wiele - należą do nich na przykład ciągle wyczuwalne, emocjonalne napięcie, poczucie pustki, wewnętrzny smutek, problem z uwagą i nadmierne rozkojarzenie, poczucie wstydu, niska samoocena, czy też unikanie kontaktów międzyludzkich oraz wyraźne wycofanie. Warto dodać, że takim objawom często towarzyszą również objawy somatyczne, które potęgują negatywne emocje i wpływają na jakość życia.

Problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji międzyludzkich

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, często zgłaszają się na terapię DDA w Krakowie również z powodu problemów z nawiązywaniem oraz prawidłowym podtrzymywaniem relacji międzyludzkich. Ciężko rozmawia im się o emocjach, mają trudności z komunikacją i jasnym wyrażaniem swoich potrzeb, często po prostu obawiają się wchodzić w związki oparte na zaufaniu oraz otwartości. Nie potrafią też budować trwałych, wieloletnich relacji i czerpać z nich radości.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: